her şeyin interneti

Her Şeyin İnterneti (IoE-Internet of Everything)

Herşeyin Interneti… (Internet of Everything IoE)

Herşeyin İnterneti (IOE), Nesnelerin Internetinin (IOT) evriminin son aşaması. Bu kavramların aralarındaki farklılıkları, olası gelişmeleri, gelecek öngörülerini özetledim…

IOE Nedir?

Herşeyin İnterneti (IoE), “Ağ bağlantılarını her zamankinden daha önemli ve değerli hale getirmek için insanları, süreç, verileri ve nesneleri bir araya getiriyor; bireyler ve ülkeler için bilgiyi yeni yetenekler, daha zengin deneyimler ve işletmeler için eşi görülmemiş ekonomik fırsatlar haline getiriyor”, (Cisco, 2013).

Özetle IOE, Nesneleri (Things), İnsanları (People), Süreçleri (Processes), Veriyi (Data) Internet üzerinden akıllı bir şekilde bir araya getirerek yeni edinimler sağlamayı amaçlamaktadır. IOE, dünyada genel veya özel ağlar üzerinde standart protokollerle bağlantılı bulunan milyarlarca objenin sensorler ile kendisiyle ve çevresiyle ilgili durum bilgilerinin işlenmesi ile buna göre akıllık süreçlerin yürütülmesidir.

nakit lojistiğinde izlenebilirlik

İzlenebilirlik önemlidir, özellikle Nakit Lojistiği işindeyseniz.

Güvenlik, İzlenebilirlikte gizlidir. Kargo firmaları bile saha operasyonlarını elektronik ortamda izlerken neden Nakit Taşıma Sektöründe de bu şekilde takip yapılmasın?

CIT-(Cash-In-Transit) ya da Nakit Lojistiği sektöründe taşınan paranın ilk öncelik güvenliktir, ikincisi de bu paranın hatasız ve zamanında alıcıya teslim edilmesidir.

Operasyonda uzaktan izlenen kameralı zırhlı araçlar vardır, saha çalışanları eğitimlidir, ama bunlar sadece işin fiziksel güvenliği kapsamındadır. Ayrıca taşınan nakit sürekli olarak 5N1K (Ne, Neden, Nasıl, Nerede, Ne Zaman, Kim) prensipleri ile izlenmelidir.

Dokun İzi Kalsın – Soruna Odaklan

Bir ürünün üretiminde standart olarak kullanılan kalite kontrol izleme sistemlerinin temel amacı hata oranını sıfırlamaktır. Ancak bu şekilde yarı mamullerde oluşan hataların izlenmesiyle kök nedene ulaşıp düzeltilmesi ile mükemmel ürünler üretilir. Kalite Kontrol verilerini istatistiksel olarak analiz ederseniz sorunun nerelerde olduğunu sistem zaten gösterecektir. Hata Yoğunluk Diagramı (Defect Concentration Diagram), bu amaçla veri toplama ve analiz etmeye yardımcı olan basit bir görsel araçtır. İncelenecek ürünün her açıdan saptanmış görüntüsü üzerinde, belirlenmiş hata tipleri için farklı renklerde işaretlemeler yapılarak veri toplanmasını ve bu verilerin görsel analizi ile sorun çözme aşamasında doğru yere odaklanılmasını sağlar.